header-info-news

          วันที่ 9 เมษายน 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปาง ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสบ้านปาง คัพ ครั้งที่ 2 และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสบ้านปาง คัพ ครั้งที่ 2 ขึ้นระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกีฬาที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป หันมาออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีนักกีฬาจาก 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา และอำเภองาว จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมแม่กาคลับ คว้าแชมป์พร้อมถ้วยรางวัลและเงินสด 500 บาท รองอันดับ 1 ได้แก่ ทีมเพื่อนพะเยา รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 300 บาท รองอันดับที่ 2 ทีมอำเภองาว จังหวัดลำปาง รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 2,000 บาท รองอันดับที่ 3 ทีมบ้านปาง เอฟซี รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 1,000 บาท

1

7

8

11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222