header-info-news

         วันที่ 6 เมษายน 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ทีมบรรเทาสาธารณภัย-อปพร. อบจ.พะเยา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจ ชาวบ้านในพื้นที่บ้านร่องไผ่ ม.10 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เมื่อสองวันที่ผ่านมา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

1

IMG 0287 resize

29829 resize

29831 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222