header-info-news

          วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่วัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีทำบุญสมโภชปิดทองพระธาตุ “บูชาบารมีธรรม 100 ปี หลวงพ่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 82 ปี และงานทำบุญอายุวัฒนมงคล 83 ปี พระเทพญาณเวที (ศรีมูล มูลศิริ ป.ธ. 6) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพินิตประสาธน์

DSC 2748 resize

DSC 2711 resize

DSC 2725 resize

DSC 2706 resize

DSC 2732 resize

DSC 2733 resize

DSC 2736 resize

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222