header-info-news

          วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.พะเยาสวมใส่เสื้อสีม่วงประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงพระกรุณาอุปถัมภ์และส่งเสริมการดำเนินงานในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา

          ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี” การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการรักการอ่าน การเดินแบบผ้าไทย 9 รัชสมัย การจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้านจาก 9 อำเภอ การแสดงชุดสารีศรีดอกคำใต้ การเล่าเรื่องจากหนังสือที่ฉันชอบ การแสดงชุดเซิ้งอีสานม่วนชื่น การแสดงระบำชนเผ่า และการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจังหวัดพะเยา สถานศึกษาที่ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ สถานศึกษาที่ประกวดการฟ้อนเล็บ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดบรรยายธรรม

 

15 resize

2 resize

3 resize

5 resize

7 resize

12 resize

10 resize

14 resize

11 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222