header-info-news

          วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนเจืองธรรมิกราช ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีเทวาภิเษก พระบรมรูปพ่อขุนเจืองธรรมิกราช โดยมี พลตรีสายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ นายทหาร และกำลังพล ประกอบพิธี

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222