header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ
ประชุมเตรียมพร้อมการจัดมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเชียงคำ
แปดเป็ง ไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวง
ตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ด้วยหัวใจ
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
พิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222