Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 27/04/60 3
ส่งเสริมการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด 26/04/60 3
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย 25/04/60 4
ครบรอบวันสถาปนา ปีที่ 37 ร.17 พัน 4 25/04/60 5
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จระนเรศวรมหาราช 25/04/60 4
แม่ปืมเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 24/04/60 8
บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 24/04/60 8
เพื่อผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 21/04/60 6
สรงน้ำพระเจ้าตนหลวง พ่อขุนงำเมือง และสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ 18/04/60 8
ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย 11/04/60 7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222