ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ
พิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย
กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
พิธีการรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
กว๊านพะเยาไตรกีฬา ครั้งที่ 1
มอบปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา ของ อบจ.พะเยา ให้กับ สมาชิกสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้
ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเอกชน
ประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเอกชน
ต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222