Login

header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
งานหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 68 06/09/61 20
ตักบาตรข้าวเหนียว สืบทอดพระพุทธศาสนา 05/09/61 14
พิธีปิดการเรียนการสอนและมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุตำบลแม่ลาว 05/09/61 11
ลงพื้นที่สำรวจปริมาณวัชพืชและผักตบชวา 29/08/61 11
งานประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย 29/08/61 11
พิธีอัญเชิญถุงยังชีพประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 28/08/61 11
วันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบปีที่ 41 28/08/61 8
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ 27/08/61 14
เปิดอบรมการใช่วัตกรรมพื้นบ้านในการฟื้นฟูสุขภาผู้สูงอายุ คนพิการ 27/08/61 9
ประชุมสภา อบจ.พะเยา 27/08/61 16

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222