header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันท้องถิ่นไทย 18/03/62 1
ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา 14/03/62 1
เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 13/03/62 5
ตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น 13/03/62 8
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคุ้มครองสิทธิของเครือข่ายในจังหวัดพะเยา 08/03/62 5
กีฬานักเรียนอนุบาลจังหวัดพะเยา 08/03/62 6
ชาวพะเยารวมใจ บริจาคโลหิต ร่างกาย และดวงตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 08/03/62 9
ปั่นจักรยานต้านยาเสพติด 07/03/62 7
ตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น 06/03/62 13
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 06/03/62 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222