กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ
มอบเช็คเงินอุดหนุนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สมทบโครงการก่อสร้างโดม
มอบผ้าปิดปากปิดจมูกเสริมให้กับโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
มอบผ้าปิดปากปิดจมูกเสริมให้กับโรงเรียนบ้านจำไก่และคณะสงฆ์
มอบผ้าปิดปากปิดจมูกเสริมให้กับโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ
มอบผ้าปิดปากปิดจมูกเสริมให้กับโรงเรียนในพื้นที่อ.ภูซางและคณะสงฆ์
มอบผ้าปิดปาก ปิดจมูกเสริมให้กับโรงเรียนในพื้นที่อ.จุนและคณะสงฆ์
มอบผ้าปิดปากหรือปิดจมูกเสริมให้กับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
มอบผ้าปิดปากหรือปิดจมูกเสริมให้กับโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ต้อนรับ
มอบผ้าปิดปากหรือปิดจมูกเสริมให้กับโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222