job copy

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ
ประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ
กิจกรรม จิตอาสาจัดเก็บผักตบชวาบริเวณทุ่งบัวแดง ตำบลแม่ใส
อบจ.พะเยาพบประชาชน อำเภอเชียงม่วน
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการ
: ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด
อบจ.พะเยาพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดอนเงิน
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดอนเงิน
ประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่1 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222