header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
มอบความสุขให้กับเด็กพิการ 11/01/62 1
Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” จังหวัดพะเยา 10/01/62 3
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 10/01/62 5
พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ 09/01/62 1
วันสถาปนากองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กองพลทหารราบที่ 7 ครบรอบปีที่ 39 08/01/62 6
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2562 08/01/62 4
งานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา 04/01/62 6
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพะเยา มอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา 02/01/62 13
สืบสานงานประเพณีปีใหม่ม้งจังหวัดพะเยา 30/12/61 14
เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน 30/12/61 5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222