กิจกรรม / ข่าวสาร / ประกาศ

 

หน่วยตรวจสอบภายใน
chadchadaporn-kangrang
นางชัชฎาพร แข็งแรง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
akarat-fluusang-2
นายเอกรัตน์ ฟูแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
weena-phormphao
นางวีณา พรหมเผ่า
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
jarunee-boonyung
นางสาวจารุณี บุญยัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222