ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
31 ก.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 12 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1, 13 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกกรวดทรายท้องน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3, 4, 5, 8, 10 และ 12 ต.สระ เชื่อม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.4 ต.ส้นโค้ง เชื่อม ม.6 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางมดแดง ม.9 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ เชื่อม ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222