ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
18 ก.ย. 60 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
27 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องอัดฟางก้อน
18 ก.ค. 60 - ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวง ฯ บ้านดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 60 - สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1091 บ้านบ่อตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222