ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
18 ม.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา ตั้งแต่ ธ.ค. 60 - ก.ย. 61
18 ม.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา
26 ก.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
25 ก.ย. 60 - โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อป้องกันความเสียหายและเป็นการแก้ไขปัญหาจากการใช้เส้นทางสัญจรไปมา (ยาง CRS-2)
25 ก.ย. 60 - สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยงิ้วใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน เชื่อม ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222