ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
13 ก.ค. 60 - สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1091 บ้านบ่อตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง หมายเลข 1019 บ้านท่าฟ้าใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ค. 60 1. สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง หมายเลข 1202 บ้านกาดถีใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
7 ก.ค. 60 - สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน ยี่ห้อ โคมัสสุหมายเลขทะเบียน ตค-288 พะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222