ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
25 ก.ย. 60 - โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อป้องกันความเสียหายและเป็นการแก้ไขปัญหาจากการใช้เส้นทางสัญจรไปมา (ยาง CRS-2)
25 ก.ย. 60 - สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยงิ้วใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน เชื่อม ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
18 ก.ย. 60 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
27 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องอัดฟางก้อน
18 ก.ค. 60 - ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวง ฯ บ้านดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222