ประกาศราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายด่านผาคัน – สันป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปิน เชื่อม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/62 1
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3, 4 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.3 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 15/05/62 3
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำน้ำอิง ม.5, 6, 10, 11 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว เชื่อม ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 15/05/62 3
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งห้วยจร บ้านไชยสถาน ม.4 ต.เชียงม่วน เชื่อม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 01/05/62 3
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8, 10 ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.ทุ่งผาสุก อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ 2) 01/05/62 4
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สาย ม.3, 2 ต.งิม เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 23/04/62 3
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สาย ม.1, 7 ต.สันโค้ง เชื่อม ม.4 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 23/04/62 3
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. ถนน สาย ม.6 ม.7 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ม.6 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 23/04/62 4
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมลานกีฬากลางแจ้งสนามบาสเกตบอล ภายในสนามกีฬา อบจ.พะเยา ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 23/04/62 3
ประกาศฯ ราคากลาางงานก่อสร้างซ่อมแซมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 10/04/62 10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222