ประกาศราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินกรวดทรายท้องน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 01/10/61 8
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อยาง Asphaltic Concrete 01/10/61 8
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งล้า หมู่ที่ 5, 6, 9, 4 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 01/10/61 7
ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้่างเหมาซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น พย.ถ.10055 สายบ้านถ้ำ - บ้านปาง ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาะเยา 28/09/61 8
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.10011 สายบ้านสันจกปก - บ้านปาง ตำบลดอกคำใต้ เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 28/09/61 8
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อยาง Asphaltic Concrete 24/09/61 8
ประกาศ ราคากลางงานจ้างซ่อมท่ออบร้อนภายในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 24/09/61 9
ประกาศฯ ราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 รายการ 24/09/61 9
ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน-9263 21/09/61 9
ประกาศกำหนดราคากลางงานจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ไข่แห้ง 21/09/61 9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222