ประกาศราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
20 มิ.ย. 61 - ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางมดแดง ม.9 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ เชื่อม ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา 20/06/61 0
10 พ.ค. 61 - ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลฝายกวาง เชื่อม ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 10/05/61 3
18 เม.ย. 61 - ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดแบคโฮฯ 18/04/61 13
28 มี.ค. 61 - ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านหล่าย หมู่ที่ 6 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลแม่ยม อำเภอปง จังหวัด 28/03/61 33
28 มี.ค. 61 - ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่สอร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 28/03/61 32
16 มี.ค. 2561 ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายป่าขนุน บ้านแม่หล่าย ม.9 ต.คือเวียง เชื่อม ม.9 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 16/03/61 2
16 มี.ค. 61 - ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยคอกหมู หมู่ 8 ต.นาปรัง เชื่อม ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 16/03/61 2
9 มี.ค. 61 ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเหมืองใหม่ บ้านสันป่างิ้ว หมู่ 4 ต.แม่อิง เชื่อม ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 09/03/61 2
9 มี.ค. 61 ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันป่าพาด ม.5 ต.แม่อิง เชื่อม ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 09/03/61 3
8 มี.ค. 61 - ประกาศกำหนดราคากลางกล้องประมวลผลพร้อมอุปกรณ์ 08/03/61 44

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222