ประกาศราคากลาง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศฯ ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 15/01/62 1
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบจ.พะเยา อาคาร 2 อบจ.พะเยา ภายในศูนย์ราชการ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 11/01/62 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลลอ เชื่อม หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 11/01/62 2
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเฮ้อ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงคน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงบาน เชื่อม ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 09/01/62 2
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก็อดป่าคา ม.14 ต.แม่ปืม เชื่อม ม.10 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 17/12/61 10
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 ต.บ้านตุ่น เชื่อม ม. 10, 6 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา 17/12/61 9
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลศรีถ้อย เชื่อม ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 11/12/61 17
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาดอ หมู่ที่ 17 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 11/12/61 17
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลท่าจำปี เชื่อม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 11/12/61 11
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5, 11, 12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว เชื่อม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 11/12/61 13

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222