ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายคำถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และป้ายประชาสัมพันธ์การบริการสนามกีฬาแก่ประชาชน ผู้มาใช้บริการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ EIFFL รหัสพัสดุ 056-055-57-0017 และรหัสพัสดุ 056-055-57-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้างานประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการและจัดทำเอกสารต่างๆ ประจำส่วนกลางสำนักปลัด โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการและจัดทำเอกสารต่างๆ ประจำส่วนกลางสำนักปลัด โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการและจัดทำเอกสารต่างๆ ประจำส่วนกลางสำนักปลัด โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในการพิมพ์หนังสือราชการและจัดทำเอกสารต่างๆ ประจำส่วนกลางสำนักปลัด โดยวิธีเฉาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง นข-1444 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจัดทำสนามเฮลิคอปเตอร์ในภารกิจเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องตบดิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำธงติดทางโค้งถนนถ่ายโอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีพ่นถังเปล่ายางแอสฟัลท์สำหรับใส่น้ำช่วยภัยแล้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายด่านผาคัน – สันป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปิน เชื่อม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 2,224 ชุด สำหรับเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยปุ้ม และ ณ โรงเรียนรา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่กาท่าข้าม ม.10 ต.แม่กา เชื่อม ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น เชื่อม หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ-1826 สำหรับใช้ประจำส่วนกลาง สำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ จำนวน 30 ตัว เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำส่วนกลางสำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำส่วนกลางฝ่ายข้อมูลข่าวสารฯ สำนักปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ เวที ฉากหลังเวที และติดตั้งระบบไฟฟ้าในบริเวณงานตลอดจนประดับตกแต่งไฟฟ้ารอบพระวิหารวัดศรีโคมคำ (พร้อมติดตั้งและรื้อถอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กข-929 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กค-5368 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำน้ำอิง ม.5, 6, 10, 11 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว เชื่อม ม.1 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3, 4 ต.บ้านต๋อม เชื่อม ม.3 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่เข้าสู่พ้นที่การเกษตร บ้านสันทราย ม.7 ต.หงส์หิน เชื่อม ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ กองกิจการสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางผักหม ม.7 ต.งิม อ.ปง เชื่อม ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CRS-2 จำนวน 72 ถัง) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนถ่ายโอนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางหน้ารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-9261 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางหน้ารถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บน-9263 พะเยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.8, 10 ต.ฝายกวาง เชื่อม ต.ทุ่งผาสุก อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโซฟาและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ประจำส่วนกลางงานพัฒนาและส่งเสริมอุทยานการเรียนรู้ฯ สำนักปลัด อบจ.พะเยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และจัดทำฐานการปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ณ หน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการจัดเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิงและเปลี่ยนสายฉีดผงเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สาย หมู่ที่ 3, 9 ต.สันโค้ง เชื่อม ม.10 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำน้อย บ้านปงสนุก ม.2 ต.เชียงม่วน เชื่อม ม.7 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อ คสล. ถนนสาย ม.6 ม.7 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ม.6 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมลานกีฬากลางแจ้ง สนามบาสเกตบอล ภายในสนามกีฬา อบจ.พะเยา ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งห้วยจร บ้านไชยสถาน ม.4 ต.เชียงม่วน เชื่อม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3 ม.2 ต.งิม เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222