ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค-1770 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำเหมืองทุ่งหัด บ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบจ.พะเยา อาคาร 2 อบจ.พะเยา ภายในศูนย์ราชการ ตำบล บ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บ-1786 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก็อดป่าคา หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ปืม เชื่อม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น เชื่อม หมู่ที่ 10, 6 ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งเฮ้อ บ้านเชียงคาน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงบาน เชื่อม ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดิบเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (แร่ลีโอนาไดร์ท และแร่ภูเขาไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านปางถ้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA รหัสพัสดุ อบจ.พย. 056-416-61-1124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเวทีและตกแต่ง โครงการจัดงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดี จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอ LED พร้อมระบบแสงภายในงาน และระบบไฟ โครงการการจัดงานฤดูหนาว สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนถ่ายโอนฯ (ยาง CRS-2 จำนวน 66 ถัง) โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนถ่ายโอนฯ (หินคลุก 257 ลบ.ม. และหิน 3/8 นิ้ว 257 ลบ.ม.) โดยเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ กองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ กองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ กองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่รถเกลี่ยดิน ยี่ห้อ โคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค-289 พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บ-1786 พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส อบจ.พย. 056-416-56-0637 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด (กองแผนและงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืัอวัสดุอะไหล่รถแทร็กเตอร์ แบบขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ HITACHI แบบ XZ200-5G หมายเลขทะเบียน ตค-3827 พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่รถเกลี่ยดิน ยี่ห้อ โคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค-288 พะเยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมเรือขุดผักตบชวา (รถขุดแขนยาวประจำบนเรือ) ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค-262 พะเยา จำนวน 13 รายการ
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ต-0374 พะเยา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอ LED โครงการ Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดทำทรัสแบบโค้ง (ซุ้มปล่อยขบวน) โครงการ Bike อุ่นไอรัก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการ Bike อุ่นไอรัก จำนวน 22 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างซ๋อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รหัสพัสดุ อบจ.พย.056-481-56-137 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านผาลาด ม.5 ต.น้ำแวน เชื่อม ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำปี ส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ pvc (แบบมีไฟฟ้า) ความลึก 130 เมตร พร้อมระบบจ่ายน้ำประปาบาดาลบริเวณศูนย์เครื่องมือกล อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ เพื่อใช้ภายในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาดโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง (กองแผนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว (กองแผนและงบประมาณ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน (กองแผนและงบประมาณ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว (กองแผนและงบประมาณ)
จ้างประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมของ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับปฏิบัติการส่วนกลางกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222