ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แสดง # 
ชื่อ
8 ส.ค. 60 - ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 จำนวน 62 ต้น บ้านดอนศรีชุม ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
3 ก.ค. 60 - กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านป่าแดง - ค่ายขุนเจืองธรรมิกราชฯ
3 ก.ค. 60 - ประกาศฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาโครงการซ่อมแซมผิวทงแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านสศาลา - ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองฯ
30 มิ.ย. 60 - กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape Seal) บ้านสันหนองควาย บ้านสันทราย - บ้านใหม่หลวงฯ
30 มิ.ย. 60 - กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape Seal) บ้านต๊ำกลาง - บ้านสายน้ำงามฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222