ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่องหนอง ม.5 ต.ป่าแฝก เชื่อม หนองเล็งทราย ต.ห้่วยเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10057 บ้านเวียง - บ้านปี้ (แยกบ้านร่องค้อม) ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายแยกสำนักงานไฟฟ้าแม่ใจ ถึง ข้่างสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. สายเฉลิมพระเกียรติ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10010 บ้านปางป้อมเหนือ – บ้านปงสนุกใหม่ ต.ลอ เชื่อม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบคลองชลประทานบ้านแม่หล่าย ม.9 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ เชื่อม บ้านร่องขุย ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยผาฮาว ม.5 บ้านแวนพัฒนา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ต๋ำ ม.4 ต.น้ำแวน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านควรดง ม.1 ถึง บ้านดงเจริญ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.-บ้านป่าแขม ม.4 ต.บ้านมาง เชื่อม เขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนชัย – บ้านบอน ตำบลปง เชื่อม ทต.แม่ยม อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลศรีถ้อย เชื่อม ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาดอ หมู่ที่ 17 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 9 ต.ท่าจำปี เชื่อม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5, 11,12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว เชื่อม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยผาฮาว ม.5 บ้านแวนวัฒนา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1, 13, 14 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง เชื่อม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบคลองชลประทาน บ้านแม่หล่าย ม.9 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ เชื่อม บ้านร่องขุย ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านควร ม.3 ต.งิม เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงบาน เชื่อม ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพระธาตุขิงแกง หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุขิงแกง เชื่อม บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงแรง เชื่อม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สาบ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ เชื่อม ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบจ.พะเยา ในปีงบประมาณ พงศ. 2562 ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต และ Slurry Seal บ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1021 เชื่อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.10055 สายบ้านถ้ำ-บ้านปาง ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.1011 สายบ้านสันจกปก-บ้านปาง ตำบลดอกคำใต้ เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12, 14 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเย่า ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตำบลปง เชื่อม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำป่าหวาย บ้านปงเสด็จ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปิน เชื่อม บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตำบลปง อำเภอปง เชื่อม ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ้ำ-บ้านใหม่ ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี ebidding
ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจร (ยาง CRS-2 และยาง CSS-1h) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 ต.สบบง เชื่อม ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่ายใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง ม.9 ตำบลสบบง เชื่อม ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางป้อมใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลลอ เชื่อม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลหย่วน เชื่อม ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
15 ส.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
10 ส.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายม่อนครั่ง ม.1 ม.10 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
10 ส.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งกุ่ม บ้านปงเสด็จ ม.9 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก เชื่อม ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 12 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222