ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
20 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5, 6, 9 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
20 ก.ค. 61 - ประกาศประกวดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.ผาช้างน้อย เชื่อม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
20 ก.ค. 61 ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งน้อย บ้านทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน เชื่อม ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
16 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรงบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายกอดหลวง บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
16 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222