ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
12 มิ.ย. 60 - ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 โครงการ
12 มิ.ย. 60 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape Seal) บ้านต๋๊ากลาง - บ้านน้ำงาม บ้านต๋๊กกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม บ้านสายน้ำงาม หมู่ที่ 11 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12 มิ.ย. 60 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape Seal) บ้านสันหนองควาย บ้านสันทราย - บ้านใหม่หลวง หมู่ที่ 6, 3 ตำบลแม่ปืม ฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222